De meesten onder ons zijn visuele denkers. Beelden zijn alom tegenwoordig in onze cultuur en zijn misschien wel het meest invloedrijke communicatiemiddel vandaag. Beelden vertellen verhalen. Welke foto's jij maakt of welke betekenis jij aan foto's geeft, wordt beïnvloed door de cultuur waarin je opgroeit en eerdere ervaringen uit jouw leven. Als coach laat ik jou foto's en tekeningen maken of laat ik jou foto's interpreteren om jouw visie op de werkelijkheid te leren kennen. Ik kan ook een foto van jou maken. In dat geval vertel jij me hoe je op de foto wilt staan en krijg je zo opnieuw jouw verhaal in beeld. 

Door haar visuele vorm kunnen beelden direct emoties en associaties oproepen. Bij beelden reageren we in eerste instantie  meer met onze intuïtie en ons gevoel dan met ons analytisch vermogen. We kunnen ons enorm aangesproken voelen tot een foto zonder precies te weten waarom. Voor het verwerken van informatie via beelden of teksten gebruiken we volgens de neuropsycholoog Roger Sperry verschillende hersenhelften. De linker hersenhelft is meer gericht op verbale informatie en werkt eerder analytisch. Met de rechter hersenhelft verwerken we visuele informatie en is gekoppeld aan intuïtie, associatie, empathie en emoties. Daarom reageren we associatiever en emotioneler op beelden dan op teksten. 

 

Rekening houdend met onze wereld die alsmaar sneller veranderd en alsmaar complexer wordt, worden we verwacht alsmaar stressbestendiger te zijn en alsmaar sneller te kunnen schakelen. Echter, mijn overtuiging is dat jouw draagkracht en flexibiliteit pas kunnen toenemen als je in verbinding komt met jezelf en zo ontdekt welke jouw belemmeringen en overtuigingen zijn. En dat bereik je zeer goed door met beelden te werken. Ik leer jou verbinding maken met jezelf en met anderen, met woorden en beelden. 

Mijn aanpak is ervaringsgericht en is een combinatie van beeldtaal en gesprekken. Ik ben enorm geboeid door de werking van ons brein en hoe we ons brein kunnen trainen om anders met stress, veranderingen en verlies om te gaan. Vanuit mijn opleiding tot 'Inspirerend Coach' gebruik ik het GRROW-gespreksmodel van John Whitmore & Max Landsberg waar ik de vaardigheden van het inspirerend coachen en het beeldcoachen op toepas. Zo kom ik tot mijn eigen methodiek die, versterkt vanuit mijn ervaringen als fotografe, al meermaals heeft bewezen dat het 'empowerend' effect heeft op mensen. 

Vind Maniola ook op www.vindeentherapeut.be  

en www.vind-een-coach.be

© 2018 maniola